top of page
Circus05.jpg

PRIVACYBELEID VAN

Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast

Theaterschool De Cast

 

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast verwerkt van haar leden, donateurs, 

Indien je lid wordt vanStichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, [een donatie doet] of om een andere reden persoonsgegevens aan Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast,

Peperstraat 2

1601JP

Postadres:

Venuslaan 44

telefoonnummer: 06 51231445

KvK nummer : 37102487
De functionaris leden/donateurbeheer is bereikbaar via  email: communicatie@decast.nl

2. Welke gegevens verwerkt
Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, en voor welk doel
2.1       In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
           a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
           b) adresgegevens eventueel postadres
           c) telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen),  bankrekeningnummer(s)
           d) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie zoals bv social media accounts
2.2       
Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende                 doeleinden::  (onderstaand is eventueel aan te passen door organisatie)
             a)  je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de                             eventuele opzegging daarvan, aan- en afmelden tbv certificeringen van 3e   instanties, voor de verstrekking van de                   door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b)         je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van            uitnodigingen en i                               informatie over diensten en activiteiten van
Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast,
c)         je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, b. van het lidmaatschapsgeld,   cursussen,                                afgenomen diensten af te wikkelen.
2.3       Je naam en telefoonnummer wordt tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst  gebruikt om je te vragen                      naar je ervaringen met 
Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, en je te informeren over de ontwikkelingen                        van Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, E-mail berichtgeving 

Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast,  gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeld link onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2    Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkers overeenkomst.

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de ledenadministratie vanStichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Stichting Enkhuizer Kindertheater De Cast, je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie

Info@decast.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

bottom of page