top of page

Algemene voorwaarden 

Voorwaarden Lesjaar 2023-2024

 

Bij Theaterschool de Cast krijgen kinderen Theaterles in acteren, dans en zang.

Leerlingen worden ingedeeld in een Cast. De lessen worden gegeven in de Peperstraat 2 (zij-ingang)

1601 JP Enkhuizen.

 

Tijdens de Theaterles krijgen kinderen les in acteren, theaterdans en zang om daarmee toneel,

musical en cabaret uit te voeren. Deze lessen zijn toegankelijk voor leerlingen vanaf 6 jaar. 

Los van deze lessen worden er jaarlijks diverse

workshops georganiseerd. Door deelname aan audities (gratis) kunnen leerlingen geselecteerd worden voor

een productieklas. De productieklas vormt de hoofdcast (hier zijn kosten aan verbonden i.vm extra lesuren) van een musical of andere grote uitvoering.

Over de workshops en de audities volgt apart informatie. In ieder schooljaar wordt er gestreefd naar

een voorstelling, een eindpresentatie of een open les voor de ouders door iedere Cast.

 

Speciaal voor de aller jongste theater liefhebbers is er Theaterles in de groep van 6 en 7 jarige. Dit is een introductie van dans en theater. Op spelende wijs leren de kinderen dansen en krijgen ze toneelles. Dit is een voorloper van de reguliere theaterlessen.

 

Met het inschrijfformulier wordt ingeschreven voor de wekelijkse lessen. Na ontvangst van het

inschrijfformulier door De Cast, wordt de leerling ingedeeld in een cast op basis van leeftijd en

ervaring. Hiervan ontvangt een leerling op tijd een bevestiging per e-mail. De Cast probeert zoveel

mogelijk rekening te houden met de wensen van de leerling, echter vanwege de grote belangstelling

kan niet aan alle wensen tegemoet worden gekomen. Ieder seizoen kan de leerling aangeven om de lessen te beeindigen voor het nieuwe seizoen. Inschrijvingen halverwege het jaar kunnen op een wachtlijst worden geplaatst.

 

Er zijn geen lessen tijdens de schoolvakanties zoals van toepassing in Enkhuizen.

Per schooljaar worden 30 lessen gegeven.

 

Het Sport Cultuurfonds kan helpen om toch lessen te kunnen volgen mocht dit om financiële reden niet lukken. Dit is een geweldige initiatief, zo kan iedereen mee doen.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/noordholland/

 

Lesgeld

Het lesgeld bedraagt voor het schooljaar 2023/ 2024:

In september beginnen we weer met het nieuwe seizoen. Schrijf op tijd in,  vol is vol

 

                                                                                                                    1 termijn             2 termijnen

Theaterles jongste (6 en 7 jaar)              1 uur les per week               € 210,-                  € 111,-

Theaterles vanaf 8 jaar                             1.30 uur per week               € 255,-                  € 135,-

Theaterles (van 8 t/m 21 jaar)                 2 uur les per week               € 312,-                  € 163,50 

 

Incasso vindt plaats op 1 oktober  en 2 januari .

In september beginnen we weer met het nieuwe seizoen. Schrijf op tijd in,  vol is vol

 

 

Betalingsvoorwaarden:

Betaling kan uitsluitend d.m.v. automatische incasso. Het lesgeld is verschuldigd voor een

volledig schooljaar en kan in termijnen worden voldaan. Ten aanzien van de termijnbetaling geldt een opslag van 5% van de jaarbetaling.

Ten behoeve van het tweede kind uit één gezin of het volgen van een tweede les geldt een korting van 10% over de goedkoopste les.

Bij jaarbetaling van het lesgeld is de incasso 1 oktober,

Bij termijnbetaling is de incasso van het lesgeld 1 oktober, 2 januari 

Er wordt geen lesgeld gerestitueerd bij voortijdige beëindiging van de lessen door de leerling.

Niet volledig ingevulde aanvragen worden niet behandeld.

Opzeggen:

Ieder jaar kan de leerling opzeggen voor 30 mei, daarna worden er € 25,- administratie kosten in rekening gebracht. Opzeggen kan via :    pmdecast@gmail.com

 

SEPA machtiging

Door akkoord te gaan geeft u toestemming aan:

-       Stichting Enkhuizer Kindertheater de Cast om doorlopend incasso  opdrachten te 

         sturen naar uw bank zodat die een bedrag van uw rekening kan afschrijven voor lesgelden.

-       Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven, 

         overeenkomstig de opdracht van Stichting Enkhuizer Kindertheater de Cast 

Boos uitkijken_edited.png

Inschrijfformulier
seizoen 2024/2025

Vul het formulier in en vind jouw plekje bij ons in het Theater!

Dank je voor je inschrijving!

bottom of page